Inleiding

Het Utrecht Papegaaienmuseum verzamelt gegevens, voorwerpen, boeken, afbeeldingen en dergelijke, in welke vorm ook, die verband houden met de kunstzinnige geschiedenis van de papegaai. Het museum brengt de bedoelde verzamelingen onder in daarvoor geëigende ‘zalen’ en bevordert het in stand houden en bewaren ervan.

Omdat dit papegaaienmuseum van oordeel is, dat voldoende literatuur en beeldende kunst met papegaaien aanwezig is, wordt het verzamelde – en in de zogenaamde Polly studies bestudeerde – hier aan het publiek gepresenteerd.


papegaaienmuseum (2) Stempel