Veelgestelde vragen

FAQS. Het Utrecht Papegaaienmuseum geeft antwoord.


  • Is de papegaai een beest met een geest?

In veel culturen wordt niet getwijfeld aan de vraag of beesten en dus ook papegaaien een geest hebben. Alles wat leeft is bezield en is het dood, dan is het dood omdat het ontzield is, of nooit bezield was. Vaak blijkt het in de dood – in een ander leven – nog steeds bezield. Zo denken en dachten veel natuurvolkeren, de Antieken dachten zo, in het Oosten denken en dachten ze dat en ook de christenen.

De  zeventiende-eeuwse rationalisten dachten dat beesten en dus ook papegaaien geen ziel hebben. Beschouwing of bezinning en taal en denken zouden in dieren niet waarneembaar zijn. Tonen beesten en dus ook papegaaien gevoeligheden, dan is dat maar schijn. Er is geen taal, geen denken en geen reflectie, dus geen ziel.

Door studie van de natuur en die van de menselijke geest weten we nu dat beesten en dus ook papegaaien teveel op ons lijken om te denken dat ze géén ziel zouden hebben. Er is simpel gesteld een te grote biologische verwantschap tussen mensen en beesten en dus ook papegaaien om ze van het hebben van een ziel uit te sluiten.

Aan het gedrag van beesten en dus ook papegaaien kunnen we zien waar ze zich mee bezig houden en als ze toevallig kunnen praten omdat ze zo gebekt zijn, dan is dat alleen maar helpend voor het algemeen begrip.

  • Doen papegaaien uit de oosterse kunst ook mee?

De papegaai kwam uit het Oosten naar het Westen. Veel later kwamen ze ook uit Zuid-Amerika en Australië; met de boot. Uit noordelijke streken komen ze niet. Dit papegaaienmuseum heeft uit de aard der zaak belangstelling voor alle papegaaien. En voor zover oosterse papegaaien figureren in de westerse kunst geeft het museum ze aandacht in de verschillende secties. Blijven ze echter in het Oosten dan geldt voor dit papegaaienmuseum een beperkte zoekopdracht. Ter inspiratie wijdt het museum een sectie aan oosterse papegaaien, met daarin opgenomen enkele verbeeldingen uit heden en verleden. (Zie: Referentiearchief. Gemengde papegaaien.)

  • Is het museum een emmer?

De filosoof Karl Popper onderscheidde ooit twee manieren om kennis te verwerven, het zoeklicht en de emmer. Het zoeklicht was de metafoor voor de weerlegbare theorie en was alles. De emmer stond voor de stumperige bezigheid van verzamelaars en andere “empirici” en was niks. Otterspeer, W. (2011, 6 augustus). De verslinder verslonden. De Volkskrant.

  • Doet het museum aan patafysica?

Dit papegaaienmuseum doet niet aan patafysica. Geraadpleegd op 1 oktober 2014, van http://www.batafysica.nl/

  • Hoe moet ik een papegaai opzetten?

Zie: Referentiearchief. Histoire naturelle. Parrot Taxidermy.

  • No Knowledge at all?

Many times we mistake art museums for the places where learnedness or high culture would be found. An inaccessible place for most people. But we must have in mind that art can be found everywhere. Not only do we find art in museums, but also in the zoos or in churches, the streets, our homes, fairs, anywhere. But we also bear in mind that in order to visit the Parrot Museum (Utrecht Papegaaienmuseum) we have to be duly prepared. Having some cultural knowledge, remembering names of famous parrot paintings, being able to make a distinction between different parrot species. However, if we enter the Parrot Museum and have no knowledge at all about parrots, macaws and cockatoos,or if we enter the museum and have no idea about the art pieces were going to see, we shouldn’t be afraid or feel unconfident.

  • What, if anything, is a Parrot?

Understanding parrot art in its totality is almost an impossible task for a human being. There are many special category’s in parrot art to be understood. And these are not definitive in nature.

Dwaallicht

In parrot art problems are problems only when we are aware of them. In parrot art problems are problems because they have no easy answers. In parrot art solutions often become problems. In parrot art problems and values change over time. In parrot art problems are total. In parrot art a problem is a problem if you believe it to be one. In parrot art you have to anticipate and broaden your view of the problem. What are the relevant factors in parrot art? Usually very many.

  • Is hier sprake van ‘troosteloze geleerdheid’?

Nee, van ‘troosteloze geleerdheid’ is geen sprake. Dit papegaaienmuseum glijdt niet af naar het nonsensicale!

  • Hebben alle kunstenaars een werk met een papegaai gemaakt?

Denk niet – en misschien maar goed ook – dat alle kunstenaars een werk met een papegaai hebben vervaardigd.

Perroquet, van Borstel & Kort (Manner of Yves Klein), 1984 (collectie Papegaaienmuseum, Breda).
Perroquet, van Borstel & Kort (Manner of Yves Klein), 1984 (collectie Papegaaienmuseum, Breda).

Okay Hot Shot, van Borstel & Kort (Manner of Roy Liechtenstein), 1984 (collectie Papegaaienmuseum, Utrecht).
Okay Hot Shot, van Borstel & Kort (Manner of Roy Liechtenstein), 1984 (collectie Papegaaienmuseum, Utrecht).

Postcard Sculpture: Cynical, van Borstel & Kort (Manner of: Gilbert & George), 1980 (collectie Papegaaienmuseum, Utrecht).
Postcard Sculpture: Cynical, van Borstel & Kort (Manner of: Gilbert & George), 1980 (collectie Papegaaienmuseum, Utrecht).
(Begrijp ik nu goed, dat in enkele bijzondere gevallen, of omdat dat zo uit kwam, het papegaaienmuseum zelf in die leemte heeft voorzien?)


Stempel