Disclaimer

De informatie, verstrekt door dit papegaaienmuseum is bedoeld ter algemene informatie en heeft alleen betrekking op papegaaien in de beeldende kunst en in de literatuur. Ondanks het feit dat het museum zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze webpagina’s en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan dit papegaaienmuseum niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dit papegaaienmuseum wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie nadrukkelijk van de hand en het gebruik van geboden informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.


Poubelle


Stempel