+ Bronnen (etc.)

Utrecht. Papegaaienmuseum. Polly studies. OPERA. Bronnen (etc.)

 

De suppoosten van het museum van directeur Wolven, worden voor een onmogelijke opgave geplaatst, als de papegaaien in de collectie onderling bonje krijgen.

 

Actoren
Aantekeningen
Personenregister
Varia
Transcripties
Secundaire literatuur
Rooster
Plattegrond

Actoren

 

Suppoosten

 • Biggelaar
 • De Bont
 • De Vries
 • Hezik
 • Jonge
 • Speetjes
 • Van de Bebber
 • Van de Broek

Suppoosten en technisch onderhoud

 • Cox
 • Ketelaars
 • Piron

En verder

 • Annie (koffiejuffrouw)
 • Dekwaadsteniet (baliemedewerker)
 • Nouwens (portier kassa garderobe)
 • Wolven (directeur)

En verder de papegaaien

 • Jaco en de zuster (Wies Biggelaar zuster Lucretia) (van gene zijde)
 • Benno (Coco de broer van Jaco) (huisdier van Biggelaar)
 • De ara

Aantekeningen

 

 • Vier geluidscassettes en één geluidsband met enkelvoudige spoel.
 • De hier gepresenteerde tekst is de transcriptie van de door medewerkers van een museum gesproken tekst. Op de achtergrond slaat een kerkklok hele en halve uren.
 • In de transcriptie zijn de stemmen toegeschreven aan actoren de actoren zijn gebonden aan een rooster. Museumdirecteur Wolven en baliemedewerker Dekwaadsteniet werken niet volgens rooster. Portier Nouwens heeft hetzelfde rooster als de suppoosten. Dekwaadsteniet neemt voor hem waar. Soms horen we stemmen van bezoekers.
  Regelmatig horen we praat van gene zijde Jaco en de zuster.
 • Er zijn drie papegaaien waarvan er een is opgezet en zij zijn daar als onderdeel van drie kunstwerken Broodthaers Kounellis en Klein.
 • De laatste band is de enkelvoudige spoel er is geen kerkklok in de achtergrond. Deze opname bevat een zich repeterende Franse tekst van de Belgische kunstenaar Marcel Broodthaers. De geluidsband hoort bij een in het museum geplaatste installatie met een levende papegaai in een kooi op een naaimachineonderstel. Op voorschrift van de kunstenaar is de vogel een zogenaamde Grijze Roodstaartpapegaai (Psitaccus erithacus). Dit is Benno huisdier van suppoost Biggelaar in tijdelijke bruikleen onderdeel van dit kunstwerk.
  • Broodthaers, Marcel. (1966). ‘Ma Rhétorique’ gepubliceerd in Moules Œufs Frites Pots Charbon Anvers Wide White Space Gallery du 26 mai au 26 juin 1966. Fragmenten van het gedicht zijn onderdeel van de transcriptie van de laatste geluidsband. (Uit de lucht gegrepen.)
  • Broodthaers, Marcel. (1974). Ne dites pas que je ne l’ai pas dit – Le Perroquet, twee palmen een grijze roodstaartpapegaai in een kooi op een onderstel en een audio-opname van een gedicht van de kunstenaar (Ma Rhétorique) dat door hemzelf wordt gereciteerd.
 • De tweede papegaai (Jannis Kounellis) is mogelijk een soldaten ara (Ara militaris militaris) dat beweert Jaco in De onsterfelijke papegaai. Echter een Ara militaris militaris is een overwegend groene vogel terwijl de suppoosten bij voortduring spreken over de ara als die rooie (Ara macao).
  • Kounellis, Jannis. (1967). Senza titolo, beschilderd ijzer katoen aarde cactussen en een levende papegaai.
 • De opgezette papegaai waarover de suppoosten spreken is een soortgenoot dus ook een Grijze Roodstaart maar geheel blauw geschilderd door de kunstenaar (Yves Klein).
  • Borstel & Kort. (1984). Perroquet (Manner of Yves Klein), beschilderde opgezette papegaai op een zitstok.

Personenregister

 

Jaco verwijst nu en dan naar schrijvers dichters kunstenaars en filosofen. Wolven doet dat ook een enkele keer en soms een van de suppoosten.

 • Albertus Magnus.(13e eeuw). De animalibus libri XIII 102. (Wijn en sigaren)
 • Aristoteles. (350 v. Chr.). Historia animalium Boek 8 Deel 12. (Eerst voorboren)
 • Arman. Klein, Yves. (1962). Portrait Relief I Arman, van Yves Klein, 1962 (collectie Centre Pompidou, Parijs). (Bolle taal)
 • Bredero, G. A. (1619). De klucht van de Meulenaer. (Dat hy hum niet sou verhaesten wangt seydense de Papegay sel lang enoech staen.) (Eerst voorboren)
 • Buren. Beschouwing over de betekenis van suppoosten in musea voor beeldende kunst, van Daniël Buren, 1981 (collectie Van Abbemuseum, Eindhoven). (In De stallen van Augias spreekt Speetjes over die Fransman met zijn strepen.) (De stallen van Augias)
 • Cats, Jacob. (1627). Sinne- en minnebeelden. (De papegay en sou van menschen tael niet weten. ) (Het zijn de kwaadste niet)
 • Duchamp. In Advance of the Broken Arm, van Marcel Duchamp, 1964 (collectie Museum of Modern Art, New York). (Wijn en sigaren)
 • Eyck. Madonna met Kanunnik Joris van der Paele, van Jan van Eyck, 1436 (collectie Groeningemuseum, Brugge). (Bolle taal)
 • Fahlström. Dr.Schweitzer’s Last Mission, van Oyvind Fahlström, 1964/66 (collectie Moderna museet, Stockholm). (In de lunchpauze van 13.00 uur spreekt Wolven over Schweitzer met een bamboe-orgel.) (Bolle taal)
 • Plinius de oudere. (77-79 na Chr.). Naturalis Historia. Boek 10 58. (In Het zijn de kwaadste niet waar Jaco spreekt over Petrus en de de harde kop van de papegaai.) (Het zijn de kwaadste niet)
 • Gresset, Jean-Baptiste-Louis. (1735). Ver-vert ou le Voyage du perroquet de Nevers. Poème héroïque. Cinquième éd. Soissons: Adrien Sellier. (Jaco de fatalist)
 • Long. River Avon Mud Circle, van Richard Long, 1982 (collectie National Gallery of Canada, Ottawa). (Piron spreekt over cirkels van zand aan de muur.) (Bolle taal)
 • Kircher, Athanasius. (1650). Musurgia universalis sive ars magna consoni e dissoni. (r17f) (Eerst voorboren)
 • Kounellis. Tentoonstelling van zeven levende paarden in Galleria l’Attico Rome, van Jannis Kounellis, 1969. (Wijn en sigaren)
 • Merz. De eerste iglo van Mario Merz ontstond rond 1968. Er zijn meerdere uitvoeringen in verschillende materialen. (Bolle taal)
 • Mieris de oudere. Jonge vrouw in rood huisjasje die een papegaai voert, van Frans van Mieris de oudere, ca. 1663 (collectie National Gallery, Londen). (Jaco noemt in Eerst voorboren alleen de namen van Steen en Van Mieris en niet de titels van de kunstwerken.) (Eerst voorboren)
 • Oppianus. (2e eeuw na Chr.). Cynegetica 2.408-9. (Jaco refereert aan deze Griekse dichter uit de tweede eeuw na Christus tijdens de lunch van 12.30 uur over de verhouding tussen de wolf en de papegaai.) (Eerst voorboren)
 • Rijn, Van. Portret van Catrina Hooghsaet, van Rembrandt van Rijn, 1657 (collectie Rijksmuseum, Amsterdam). (In de lunchpauze van 12.30 uur spreekt Jaco onder meer over Rembrandt’s portret van Catrina Hooghsaet.) (Eerst voorboren)
 • Schweitzer, Albert. (1901). Das Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums. Erstes Heft. Das Abendmahlsproblem auf Grund der wissenschaftlichen Forschung des 19. Jahrhunderts und der historischen Berichte. Tübingen und Leipzig: Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). (Bolle taal)
 • Steen. De gevolgen van onmatigheid, van Jan Steen, ca. 1663 (collectie National Gallery, London). (Zie: Mieris de oudere)
 • Steen. ‘Soo voer gesongen soo na gepepen’, van Jan Steen, 1668/70 (collectie Mauritshuis, Den Haag). (Het zijn de kwaadste niet)

Varia

 

 • In een van de geluidscassettes steekt een visitekaartje van Bert’s Animal Verhuur in Appeltern navraag heeft niets opgeleverd.
 • In De stallen van Augias spreekt Jaco de zuster aan met juffouw Biggelaar als moeder van suppoost Biggelaar. De zuster die Lucretia als haar nonnennaam heeft aangenomen haar meisjesnaam is Wies riposteert en wijst haar zus Greet aan als de moeder van Biggelaar Biggelaar die dan niet de naam van zijn vader draagt. (De stallen van Augias.)

Transcripties

 

 • Kaartspel (niet getranscribeerd) / 10.00 – 10.15 Koffie
 • De onsterfelijke papegaai (01) / 10.15 – 10.30 Koffie
 • Jaco de fatalist (02) / 10.30 – 10.45 Koffie
 • Dus Annie is ziek (03) / 10.45 – 11.00 Koffie
 • Kaartspel (niet getranscribeerd) / 11.30 – 12.00 Lunch
 • De stallen van Augias (04) / 12.00 – 12.30 Lunch
 • Eerst voorboren (05) / 12.30 – 13.00 Lunch
 • Bolle taal (06) / 13.00 – 13.30 Lunch
 • Wijn en sigaren (07) / 15.00 – 15.15 Thee
 • Postuum uitgereikt (08) / 15.15 – 15.30 Thee
 • Spreekt men niet over (09) / 15.30 – 15.45 Thee
 • Het zijn de kwaadste niet (10) 15.45 – 16.00 Thee
 • Uit de lucht gegrepen (11) / 16.00 – 17.00

Secundaire literatuur

 

 • Bedini, Silvio A. (ed.). (1992). The Christopher Columbus Encyclopedia, 2 vols. New York, NY: Simon & Schuster. (Jaco de fatalist)
 • Daeter, B. (2002). Albert Schweitzer. Een pionier in het oerwoud. Baarn: Tirion. (De stallen van Augias)
 • Lemoine, Randal. (1957). Drôles comme quatre, les Frères Jacques. Préface de Jacques Prévert. Paris: Gallimard. (De stallen van Augias)
 • Zaunschirm, Thomas. (1983). Bereitetes Mädchen Ready-made, Klagenfurt: Ritter Verlag. (Bolle taal)

Rooster

 

Opera (3)


Plattegrond

 

Opera (1)

De tijdelijke tentoonstelling met de papegaaien bevindt zich rechts zaal een tot en met vier. De papegaaien zitten in zaal twee en drie. Links bevindt zich de vaste collectie Chinees porselein zaal vijf tot en met acht.
De entree de portiersloge van Nouwens met kassa en garderobe de informatiebalie met monitorbewaking kassa en reproductieverkoop van Dekwaadsteniet de koffiebar van juffrouw Annie met zitjes de gereserveerde tafel voor de suppoosten de directiekamer van Wolven de bibliotheek en de aula bevinden zich in het centrale deel van het museum.


Stempel