De woede van (1993)

De auteur beschrijft het gehannes met zijn kaartenbak, het archiefsysteem van een museum met beeldende kunst en literatuur over papegaaien. Het boek heeft een experimentele vorm.

Anderhalf jaar uit het leven van een verzamelaar 1992 en 1993 recentelijk voorzien van verklarende aantekeningen 2015.

Hoofdstuk 1; hoofdstuk 2; hoofdstuk 3. Zie verder: Publicaties.


PERSOONLIJK DAGBOEK

 

De straat is vol

De Straat is vol papegaaien.
Ze denken zeker
Dat ik het geld heb.
Mooi niet.
Ik ben geen verzamelaar.
Ik hoef het niet te hebben.
Ik maak een aantekening en
Hup,
In de kaartenbak.

Ik bezit onstoffelijk en
Denkend.

Winkel na winkel.
Tussen alle waar prijken iedere keer weer meer papegaaien.
Ze zijn van brons,
Van ceramiek,
Van hout.
Ze zitten op grafiek,
Schilderkunst,
Tekenkunst en tegels.


PERSOONLIJK DAGBOEK

 

Een vriend

Een vriend heeft
Een papegaai
Voor mij
Geschilderd.
Olieververij,
Had nog wat verf liggen.
Vogel erop.
En niet slecht.
Ik denk,
Ik krijg dat werkje wel van hem.
Welnee!
Driehonderd gulden moest hij hebben.
Voor mij wilde hij dan wel
De prijs
Laten zakken.
Tot honderd gulden.
Als ik maar begreep dat het tegen zijn principe was iets voor niets weg te geven.
Nou,
Mijn principe is
Om alleen iets voor niets aan te nemen.
Ik kan er niet aan beginnen.
Ik heb,
Ik denk,
Toch zeker dertig vrienden.
Ambtgenoten.
Als die
Allemaal
Een papegaai schilderen,
omdat ze nog wat verf over hebben

Ik noteer
Waar ze zitten,
Meet op hoe groot ze zijn en
In de kaartenbak ermee.
Gelukkig begrijpt hij het.
Ik heb er ook de ruimte niet voor.


TERZIJDE

 

Onstoffelijk en onnadenkend

Een verzameling groeit snel De Prins is niet voor niets op Het Paleis blijven wonen dat komt door zijn olifanten ik verzamel papegaaien papegaaienkunst kunstwerken met daarin verwerkt een papegaai ik doe dat samen met een goede vriend die hetzelfde grondbeginsel toepast onstoffelijk en denkend toch loopt het traag maar zeker uit de hand door anderen stoffelijk en onnadenkend niet door de kaartenbak plek zat die kan onder het bed.


Pumbo-De-woede-van-cover


Stempel